Tehnologii

Șef catedră

DORU CĂLIN BODRIHEIC

PROFESOR DISCIPLINE ECONOMICE

Profesori

TOADER BERENDE

PROFESOR MECANICĂ

SIMION BÎRTA

PROFESOR INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ

PETRAȘCU IACOV

MAISTRU INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ

ELISABETA HODOROGA

PROFESOR PREGĂTIRE-INSTRUIRE PRACTICĂ TURISM

PĂUNIȚA LIPAN

PROFESOR DISCIPLINE ECONOMICE

ALEODOR ROȘU

PROFESOR ECONOMIE APLICATĂ

LORINȚIU VIOREL

PROFESOR TURISM

VICTORIA URECHE

PROFESOR DISCIPLINE ECONOMICE / EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ