Arte și Educație Fizică

Șef catedră

LIVIU URSA

PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ

Profesori

FOLFĂ ALEXANDRA

PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ

ANUȚA BOLFĂ

PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ

NICU CÎRDAN

PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ

NĂSĂUDEAN DANIEL

PROFESOR ARTE PLASTICE

MIRCEA PIORAȘ

PROFESOR MUZICĂ

ALEXANDRU MATEI SCHULLER

PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ