RESURSE UMANE

Angajații Liceului Tehnologic "Liviu Rebreanu", an școlar 2015-2016, Maieru

ECHIPA MANAGERIALĂ:


Prof. RAŢIU IOAN - director

Ing. IVAN MARCEL - director adjunct

Prof. BÎRTA ANTON - consilier educativ


I.CATEDRA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

1. Prof. URSA ELENA
2. Prof. HĂDĂRĂU CRISTINA
3. Prof. DUMITRU ADRIANA
4. Prof. DUMITRU MARINA
5. Prof. GYORGY MARIA
6. Prof. BÎRTA ANTON
7. Prof. AVRAM CĂLIN
8. Prof. PARTENE VIOREL

II.CATEDRA LIMBI MODERNE

1. Prof. CRĂCIUN VASILE
2. Prof. CRĂCIUN ADRIAN
3. Prof. GYORGY RAYMOND
4. Prof. DUNCA CLAUDIA
5. Prof. VARGOȚCHI SIMONA

III.CATEDRA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

1. Prof. TRIPA IOAN
2. Prof. BINDEA IOAN
3. Prof. COTUL ADELA
4. Prof. ROMAN OVIDIU
5. Prof. REBREAN LUCREŢIA

IV.CATEDRA ŞTIINŢELE NATURII

1. Prof. RAŢIU IOAN
2. Prof. RAŢIU AUGUSTIN
3. Prof. MUREŞAN CIRILĂ
4. Prof. PUI ALEXANDRU
5. Prof. MUREŞAN VIRGINIA
6. Prof. ANCA IOSIF

V.CATEDRA OM ŞI SOCIETATE

1. Prof. MÂTI DOREL
2. Prof. BONTAŞ VALER
3. Prof. CROITOR IOAN
4. Prof. LORINŢIU VIOREL
5. Prof. BÎRTA AUREL
6. Prof. BOLFĂ IOAN
7. Prof. AVRAM SILVIA

VI.CATEDRA ARTE ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ

1. Prof. BINDEA MARIA
2. Prof. URSA LIVIU
3. Prof. URECHE MARIA
4. Prof. PIORAŞ MIRCEA

VII.CATEDRA TEHNOLOGII

1. Prof. URECHE VICTORIA
2. Prof. BODRIHEIC DORU
3. Prof. BARNA SÂNZIANA
4. Prof. BINDEA OVIDIU
5. Prof. ROŞU ALEODOR
6. Prof. LIPAN PĂUNIŢA
7. Prof. TITIENI VASILE
8. Prof. PUI ANA MARIA
9. Prof. BERENDE TOADER
10. Prof. IVAN MARCEL
11. M.i. RAUCA VIOREL
12. Prof. CICAI DOMNICA
13. M.i. CĂRBUNE MIHAI
14. M.i. VASILICHI IOAN

ÎNVĂŢĂTORI:

1. BÂRTA ŞTEFANIA
2. BERENDE ELENA
3. BINDEA RODOVICA
4. URSA LENUŢA
5. CANDALE NICOLAE
6. CĂRBUNE VICTORIA
7. CRĂCIUN ANCUŢA
8. MOTOFELEA LUCIANA
9. LORINŢIU ANA MARIA
10. PÎRLEA LUCREŢIA
11. POP MĂRIUŢA
12. RAUCA SILVIA
13. REBRIŞOREAN MARIA
14. SIDOR LEONTINA
15. BUIA ELISABETA
16. HĂDĂRĂU DORINA

EDUCATOARE:

1. BAZGA SIMONA
2. BOB MARIA
3. CIROIE CLEMENTINA
4. BORŞ MARIA
5. LORINŢIU DANIELA
6. MOLEA CORINA
7. MUREŞAN DORINA
8. ROMAN MIHAELA/MUREŞAN DORINA
9. ROMAN MARIANA
10. SCRIDONESI FELICIA
11. URSA MARGARETA

PERSONAL AUXILIAR:

1. REBRIȘOREAN SAVETA - secretar
2. URECHE ALEXANDRU - secretar
3. DUMITRU PETRU - administrator
4. VASILCA CORNELIA - contabil
5. BOTIŞ DANIELA - informatician
6. BONTAŞ DOCHIA - bibliotecar

PERSONAL NEDIDACTIC AUXILIAR:

1. MIHAILA VICTOR
2. BARTA VIOREL
3. BUIA CONSTANTIN
4. POP BUIA ANTON
5. BOCA ANASTASIA
6. OGAGAU MARIA
7. BUIA CORNELIA
8. BUIA MARIA
9. URECHE VIORICA
10. HADARAU VARVARA
11. TIMIS ELISABETA
12. ISIP LUCRETIA
13. LUCHI MARIUTA
14. BOLFĂ LUCREŢIA

RESPONSABILI CATEDRE / COMISII:

1. Limba şi literatura română. Responsabil: Ursa Elena.
2. Limbi moderne. Responsabil: Dunca Claudia.
3. Matematică şi informatică. Responsabil: Roman Ovidiu.
4. Ştiinţele naturii. Responsabil: Anca Iosif.
5. Om şi societate. Responsabil: Croitor Ioan.
6. Arte şi educaţie fizică. Responsabil: Ursa Liviu.
7. Tehnologii. Responsabil: Bodriheic Doru.
8. Comisia metodică pentru învăţământul primar. Responsabil: Pop Măriuța.
9. Comisia metodică pentru învăţământul preşcolar. Responsabil: Molea Corina.
10. Comisia metodică a diriginţilor. Responsabil: Bîrta Anton.