EXAMENE

EXAMENE ABSOLVENȚI - Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu", Maieru

Anul școlar 2013-2014:


BACALAUREAT 2014:

Ordin nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național - 2014 - vezi aici.

Calendarul examenului de bacalaureat 2014 - vezi aici.

Examenul de bacalaureat 2014 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 - vezi aici, aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.

Art.3. - (1) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

(2) Se aprobă programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2014, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Programa de examen pentru evaluarea competențelor digitale (proba D) - Bacalaureat 2014 - vezi aici.

Programa de examen pentru limba şi lit. română (profil real, tehnologic, vocaţional - cu excepţia profilului pedagogic) - Bacalaureat 2014 - vezi aici.

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică și economie, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013.

  • Programa de examen pentru disciplina MATEMATICĂ - vezi aici.
  • Programa de examen pentru disciplina FIZICĂ - vezi aici.
  • Programa de examen pentru disciplina ECONOMIE - vezi aici.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014:

O R D I N nr. 4924/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014 - vezi aici.

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale 2014 - vezi aici.

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014, în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a - vezi aici. cuprinsă în anexa 2 a OMECTS nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010.


ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 2014:

ORDIN nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 - vezi aici.

Calendarul admiterii 2014 - vezi aici.

Calcul medie de admitere 2014 - vezi aici.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 - vezi aici.