BAZA MATERIALĂ

Baza materială a Liceului Tehnologic "Liviu Rebreanu", Maieru


       Prezentarea bibliotecii școlare - vezi aici.

→ Nr. corpuri școală: 3 în folosință, 1 în construcție.

→ Număr săli de clasă: 40.

→ Număr corpuri grădiniță: 3.

→ Număr grupe de preșcolari: 10.

→ Număr de clase (colective) de elevi: 48.

→ Număr de elevi: total 1439.

→ Preșcolar: 10 grupe.

→ Primar: 14 clase.

→ Gimnaziu: 11 clase.

→ Liceu zi: 18 clase.

→ Liceu – profesională: 1 clasă.

→ Liceu seral: 4 clase.

→ Postliceal: 1 clasă.

→ Număr de fete: 664, număr de băieți: 775.

→ Număr de corpuri cu autorizație sanitară de funcționare: 3 localuri școală, 1 local grădiniță.

→ Bibliotecă: nr. de volume - 6154; sală de lectură cu 24 locuri.

→ Sală de sport (dimensiuni reduse): 30,5 m lungime / 15 m lățime.

→ Terenuri de sport amenajate conform cerințelor: 1; nr. disciplinelor sportive: 3.

→ Laboratoare: 7, din care, pe specialități:

  • Fizică: 1
  • Chimie: 1
  • Biologie: 1
  • Informatică: 2
  • Tehnologii: 2 (1 Mecanică, 1 Turism)

→ Cabinete: 1 - Consiliere psiho-pedagogică.

→ Ateliere: 2, din care, pe specialități: mecanic/lăcătușărie, textil.

→ Calculatoare și rețele de calculatoare:

  • Nr. de calculatoare: 62, din care pt. administrativ 5, în scop didactic 57.
  • Laptopuri: 3

→ Nr. rețele: 2 (1 server).

→ Imprimante: 5.

→ Scanere: 4.

→ Copiatoare: 5.

→ Conectare la internet: Romtelecom.